Informacije

Uslovi kupovine

   U našoj online prodavnici mogu kupovati kako pravna, tako i fizička lica. Jedini uslov je da imate pristup internetu i potrebu za kancelarijskim materijalom, papirom ili nekim drugim proizvodom iz našeg širokog asortimana.

   Predračun ima važnost 5 dana od datuma generisanja predračuna, ako se kurs evra ne menja više od 1%. Kupovina se smatra zaključenom kada novac legne na račun poslodavca, odnosno kada se gotovinski plati kuriru.

Načini plaćanja

   

Plaćanje se vrši na osnovu predračuna, koji se automatski generiše kada završite sa izborom svih željenih proizvoda. U njemu je iskazan zbir vrednosti svih artikala, ukupan iznos PDV-a i troškova dostave ukoliko ih ima.

Plaćanje se može izvršiti:

1) gotovinski

Ukoliko kao način plaćanja izaberete gotovinsko, plaćanje vršite prilikom dostave robe vozaču, odnosno kuriru. Sve gotovinske porudžbine biće telefonski proverene pre isporuke. Uz robu ćete dobiti i račun.

2) virmanski(uplatnicom)

Ukoliko prilikom čekiranja izaberete virmanski način plaćanja, nakon porudžbine će Vam na e-mail stići poruka sa predračunom i podacima vezanim za uplatu. Kupac uplaćuje naveden iznos na naš tekući račun i prilikom uplate u pozivu na broj upisuje broj predračuna. Uplatu registrujemo u roku od par sati i roba Vam stiže na adresu ne duže od 5 radnih dana nakon toga. Uz svu kupljenu robu sa našeg sajta dobijate račun sa izraženim PDV-om.

 

Način dostave

Robu dostavljamo kurirskim službama City express i Post express na teritoriji Srbije.

  • Besplatna dostava

Dostava robe na teritoriji Kragujevca je besplatna za porudžbine preko 1.000 RSD.

Dostava robe na teritoriji Srbije je besplatna za porudžbine veće od 6.000,00 RSD.

  • Plaćena dostava

Dostava robe na teritoriji Srbije za porudžbine manje od 6.000,00 RSD se naplaćuje fiksno i iznosi 360,00 RSD.

 

Uslovi korišćenja ove internet prodavnice /sajta

 

MOLIMO PROČITAJTE OVE USLOVE KORIŠĆENJA VEOMA PAŽLJIVO PRE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE ILI PRISTUPATE BILO KOJOJ STRANICI NA OVOM SAJTU.

Korišćenjemovog sajta ili njegovom pristupuprihvatate sledeća pravila i uslove korišćenja. Ako se ne slažete sa uslovimamolimo vas da ne koristite ovaj websajt.STANDARD d.o.o. je slobodan da izmeni ove uslove u bilo koje dobai vaše korišćenje posle izmena podrazumeva vaše prihvatanje istih. Molimo vas da sa vremena na vreme pročitate uslove korišćenja zbog mogućih izmena.

Ovaj websajt je vlasništvo STANDARD d.o.o. koji ima puno pravo njime da upravlja i da ga prilagođava.

Dok gledate ili koristite ovaj sajtdozvoljeno vam je da privremeno preuzmete (download-ujete) jednu kopiju materijala koji je postavljen na sajtu, na jedan računar koji je za vašu ličnu i za nekomercijalnu upotrebu. Osim u slučaju da je drugačije navedeno na ovom sajtu, redistribucija, retransmisija, re-publikacija ili komercijalna eksploatacija sadržaja na ovom websajtuje izričito zabranjenabez pismenog odobrenja STANDARD d.o.o..Zahtev za sličnu dozvolu možete dobiti kontaktiranjem vlasnika sajta.Sva prava bez odobrenja su zaštićena.Preuzimanje (download-ovanje) bilo koje informacije, sadržaja ili slike može biti korišćeno isključivo u saglasnosti sa ovim uslovima korišćenja.Ne možete arhivirati bilo koji deo ili materijal ovog sajta bez pismenog odobrenjaSTANDARD d.o.o.

 

Sadržaj i hyperlinkovi

Ovaj websajt može da sadrži hyperlinkove za posredničke websajtovei ti sajtovisu sami odgovorni za te nezavisne posredničke sajtove.Njihova upotreba je vaš lični rizik.STANDARD d.o.o. nema kontrolu nad sadržajem ili polisama takvih posrednikai nismo odgovorni za (niti pod bilo kojim okolnostima možemo biti odgovorni) sadržaj, ispravnost ili pouzdanost bilo kojeg websajta koji je hyperlinkovan na naš sajt. Oni koji odluče da pristupe informacijama sa ovih sajtova (uključujući sve informacije koje se pojavljuju na bilo kojem hyperlinku) su jedini odgovorniza podobnost takvih informacija.

STANDARD d.o.o. izričito zabranjujeneovlašćenu upotrebu svog logoa, pečata ili drugih grafičkih oznaka. Tekstualni linkovi su dozvoljeniuz odobrenje.

 

Korisnički sadržaj

STANDARD-uje drago da čuje od strane mušterija , iako ne prihvatamo niti razmatramo kreativne ideje, sugestije koje se tiču naših proizvoda , servisa ili marketinga .

Kada učestvujete u interaktivnim delovima ovog sajta, Vi zastupate sebe iVaša prava da koristite informacije ili sadržaj kojiobjavite ili postavite i u saglasnosti ste da se povinujete sledećem kodu upravljanja:

1) Nećete objavljivati ili na drugi način dostavljati nepodoban, opscesni, pornografski, preteći, izopačen, ilegalni ili bilo koji drugi neodgovarajući sadržaj.

2) Nećete dostavljati(uploadovati) viruse ili neke druge štetne komponente.

3) Nećete koristiti ovaj websajt u bilo koje dalje ilegalne svrhe, niti ćete narušavati bilo čija prava.

4) Nećete postavljati komercijalni sadržaj niti pokušavati nametnuti svoje proizvode ili reklamirati ih, inače će STANDARD d.o.o. upotrebiti zakonske mere i istražiti ilegalne aktivnosti ili narušavanje ovih uslova korištenja sajta.

 

Proizvodi, Servis i Softver

Preuzimanje softvera sa ovog sajta ne daje vam pravo na taj softver, uključujući bilo koji fajl, dokument ili slike koje pripadaju ovom softveru.Vaša upotreba ovog softvera može biti punopravna samo ako je u skladu sa ugovornom licencom koja je ukljucena u softver .STANDARD d.o.o. ili njegov vlasnik ima puno pravo nasoftver ovog sajta.Softver ne može biti kopiran, redistribuiran, ili postavljan na bilo koji drugi server u cilju dalje distribucije.Ne možete prodavati, menjati, demontirati ili na bilo koji drugi način menjatiovaj softver.

Opis ili oznaka proizvoda, servis ili objavljivanje na ovom sajtu (uključujući i opis ili oznake putem hyperlinka) ne podrazumevaju podršku STANDARD d.o.o. tom proizvodu, servisu ili objavljivanju. Proizvodi i softver ponuđeni na ovom sajtubi trebalo da budu ovlašćeni, i putem pismene licence ili garancijeobezbeđeni pri konekciji sa ovakvim produktom ili softverom.

 

Bez prezentacija i dekreta

STANDARD d.o.o. ne pravi nikakve prezentacije ili dekrete po kome je ovaj sajtosiguran odkvarova, virusa ili drugih štetnih komponenti.Nećemo biti odgovorni za bilo koju vrstu oštećenja ili gubitka koji mogu biti rezultat hakovanja ili infiltracije na ovaj sajt, ili na kompjuterski sistem STANDARD d.o.o..Važno: sami ste odgovorni za adekvatnu zaštitu i backup dokumenata i/ili opreme koju koristitepri konekciji na ovaj sajt i slažete se da nećete nanositi oštećenja sajtu https://www.papir.co.rs , kao što garantujete da nas nećete tužiti za polaganje prava baziranog na upotrebu ovog sajta, uključujući polaganje prava na izgubljene dokumente, odlaganje posla ili izgubljenog profita do kojeg je došlo upotrebom materijala ili sadržaja na ovom sajtu.

Stranice na ovom websajtu mogu sadržati tehničke nepreciznosti, istekle informacije i tipografske greške. Po procenamadozvoljenim po važećem zakonu ovaj websajt je predstavljen “takav kakav je”. standard d.o.o.ne nudinikakva jamstva,ni jasno određena niti nagoveštena, niti garantuje kvalitet, data sadržaj, umetničku vrednost, ili zakonitost informacija, sadržaja, dobara ili servisa koji su prebačeni, dobijeni, kupljeni, ili na drugi načinpostali dostupni na ovom sajtu.ne garantujemo daovaj websajt neće imati greški niti da će iste biti ispravljene.

 

Odricanje od odgovornosti

Svaki Posetilac internet stranice izričito se slaže da će ove internet stranice koristitiisključivo na svoju odgovornost. PTP Standardd.o.o., niti ko od njenihzaposlenih, agenata, trećih pružalaca usluga ili licenciranih kompanija, ne garantuje dakorišćenje ovih internet stranica neće biti prekinuto, presretnuto ili da neće biti grešaka;niti garantuje za (i) posledice koje mogu nastati korišćenjem ovih internet stranica, ili (i)za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda datih putemovih internet stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu neposrednu (stvarnu štetu), ili posrednuštetu (izmaklu dobit), eventualne ozlede izazvane bilo kakvim nedostacima, greškom,izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskimvirusom, prekidom u komunikacijskoj vezi, krađom, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa na računarskoj opremi odnosno imoviniPosetioca, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvomdrugom radnjom kompanije PTP Standard d.o.o., odnosno njenih zaposlenih, agenata i/ili trećihpružalaca usluga. Posetilac izričito potvrđuje da kompanija PTP Standard d.o.o. nije odgovorna zabilo kakvo moguće uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnikaili trećih lica te da rizik od štete koji može nastati kao posledica navedenog u potpunostisnosi Posetilac.Ni u kojem slučaju PTP Standard d.o.o., ili druga fizička ili pravna lica uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internet stranica, ili s njima povezanog sadržaja i/ili softvera, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovih internet stranica. Posetilac izričito potvrđuje da se Uslovi ovog poglavlja odnose na celokupni sadržaj ovih internet stranica.

 

Isključivo je Posetilac odgovoran za nabavku, korišćenje i održavanje svoje računarske opreme, uključujući, a ne ograničavajući se na celokupni softver i hardver koji poseduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet stranica PTP Standard d.o.o. internet prodaje te sve s tim povezane troškove. Kompanija PTP Standard d.o.o.nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Posetioca koja mogu nastati kao posledica korišćenja ovih internet stranica.

 

U svrhu izbegavanja svake sumnje oko odricanja odgovornosti od strane kompanije PTP Standard d.o.o., Posetiocu neće biti uskraćena propisana prava, kao ni prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa sa kompanijom PTP Standard d.o.o.

 

Razdvajanje

U slučaju da se neka odredba ovih uslova korišćenja može smatrati nelegalnom, beskorisnom ili na bilo koji drugi način neprimenljivom, onda bi ta odredba trebalo da se posmatra odvojeno od preostalih uslova korišćenja i ne bi trebalo da utiče na validnost i primenljivost bilo koje druge odredbe.

 

Privatnost

Molimo vas da pročitate našu polisu privatnosti da bi bili informisanio kolekcijii upotrebiličnih (privatnih) podataka na ovomsajtu.

Uprkos bilo kojoj konstataciji koja se tiče privatnosti, STANDARD d.o.o. zadržava pravo da obelodani bez obaveštenja bilo koju informaciju koja je u njegovom vlasništvu, ukoliko tako nalaže zakon na osnovu opravdane sumnje da je neophodno da se takva akcija sprovede i povinuje zakonu, da bi se zaštitila i odbranila naša prava i vlasništvo, ili kako bi se odgovorilo hitnoj situaciji.Posebna područja ovog sajta mogu da sadrže dodatne ili drugačije uslove koji se odnosena korišćenje ličnih podataka koji su sabrani na tim i takvim stranicama sajta.

 

Uopšteno

Ovi uslovi korišćenja predstavljaju celokupno razumevanje koje se tiče upotrebe ovog sajta i odolevaju bilo kojim prethodnim i istovremenim, konfliktnim ili dodatnim komunikacijama.

Svaki neovlašćen pristup, ispravka ili izmena bilo koje informacije, ili bilo koja vrstaremećenja i sprečavanja dostupnosti ovom sajtu je strogo zabranjena.STANDARD d.o.o. zadržava sva dostupna zakonska prava i sredstvai ne može biti nikakvog osporavanja prava koje STANDARD d.o.o. ima.

Posebna područja ili stranice na ovom sajtu mogu uključivati dodatne ili drugačije uslove koji se odnose na korišćenje ovog sajta.U slučaju konflikta (kontradiktornosti) između takvih uslova i datih uslova korišćenja, takvi uslovi će važiti.

 

Tačnost podataka (cene, fotografije, opisi, dostupnost proizvoda i druge informacije)

Prodavac nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Prodavac ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka.

Podaci o zalihama proizvoda u PTP Standard d.o.o. prodajnim objektima se menjaju i mogu se razlikovati od informacije objavljene na internet stranicama ili u aplikaciji.

Prodavac se trudi da kompletan asortiman ponudi u svim PTP Standard d.o.o. prodavnicama i na www.papir.co.rssajtu. Ipak, moguća su odstupanja u smislu dostupnosti proizvoda. Dostupnost nekog proizvoda u internet prodavnici ne garantuje dostupnost u fizičkoj prodavnici i obratno.

Ukoliko problem sa informacijama prikazanim na sajtu utiče na status Porudžbine i blagovremenu isporuku, Prodavac je dužan Kupca o tome da obavesti bez odlaganja.

U slučaju da je Kupac dobio proizvod koji odstupa od opisa navedenom na www.papir.co.rssajtu, Kupac može vratiti proizvod u originalnom, neotvorenom pakovanju i nekorišćenom stanju, a Prodavac će vratiti novac uplaćen na račun proizvoda.

PTP Standard d.o.o.zadržava pravo da u bilo kojem trenutku iz prodaje povuče bilo koji proizvod. U takvim slučajevima, PTP Standard d.o.o. Kupcu neisporučenog, a plaćenog proizvoda, vraća pun iznos novca za one proizvode koji više nisu u ponudi, bez obzira na razlog za povlačenje proizvoda iz prodaje. PTP Standard d.o.o. takođe zadržava pravo da promeni i pravovremeno obustavi ili prekine pružanje usluge internet prodavnice i aplikacije.

 

Načelo poštenja

PTP Standard d.o.o. u tržišnoj utakmici postupa pošteno, na način koji nije usmeren na prouzrokovanje štete drugim trgovcima, odnosno kupcima, kao i javnom interesu, a u skladu sa poslovnim moralom i pozitivnim poslovnim običajima.

 

A+
ALCO
CENTROPEN
CITIZEN
DELTA
EDDING
EPENE
HERMA
HORSE
ILIJANUM
MAPED
NOKI
O+CO
RETYPE
ROTRING
SCHNEIDER
STAEDTLER
UNI
VERBATIM
MONDI
FABRIANO
NAVIGATOR
OPTIMA
FELLOWES
FORNAX
DAHLE
3M
TARIFOLD
KANEX